Bulego honetan Udaleko mugimendu ekonomiko eta patrimonialen kontabilizazioa burutzen da eta aurrekontuaren inguruko lanak burutzen dira.

Bertan ondorengo tramiteak egin daitezke:

  • Fakturak bidali
  • Fakturen egoeraren inguruko kontsultak
  • Aurrekontuen inguruko galderak, kontsultak
  • Urtean zehar egiten diren kreditu aldaketen kontsultak
  • Zerga Ordenantzen aldaketei loturiko espedientearen kontsultak
  • Fakturen endoso edo zesioak tramitatu

Udal Aurrekontua

2015eko udal aurrekontua behin-betiko onartu zen 2015eko urtarrilaren 22an.

Udal Aurrekontu Orokorra udala, OKISA eta OTASA-ren aurrekontuetaz osatua dago.


Faktura Elektronikoa

Arau nagusiari jarraituz, herri administrazioei faktura elektronikoak aurkeztu behar dizkiete 5.000,00 € gorako fakturak dituzten hornitzaileek. 

Sarrera puntua Gipuzkoako Foru Aldundiko faktura elektronikoen puntu orokorraren web gunean.