ADMINISTRARIRAKO LAU LANPOSTUEKIKO DEIALDIA

Ikus alboan:

- Oinarriak. 

- Akats zuzenketa.

- Onartuen eta baztertuen zerrenda.

GAITEGI OROKORREKO 15. GAIA EGUNERATZEA

3/2018 Lege Organikoak 15/1999 Lege Organikoa baliogabetu du, eta Oinarrietan aipatzen diren II. Titulua eta IV. Tituluaren I. Kapituluaren ordez, 3/2018 L.O.-ko II. Titulua (4. artikulutik 10. artikulura, hots irizpideak) eta IV. Titulua (19. artikulutik 27.era, hots tratamendu-jarduerak ) ulertu behar da.

GIZARTE-ONGIZATE ZERBITZUKO ADMINISTRARI LANPOSTUAREKIKO GAITEGI ESPEZIFIKOKO 10. GAIA EGUNERATZEA

3/2018 Lege Organikoaren eraginez, Gaitegi Espezifikoko 10. gaian, honakoa esan behar du: abenduaren 5eko, 3/2018 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa: Pertsonen Eskubideak (11.etik 18. artikulura).

Jarraitu irakurtzen