Construcciones Amenabar S.A. eta Landu Promozioak S.L.rekin hitzarmen urbanistikoa