Diru laguntzak arautzen dituen ordenantza

2017ko irailaren 26an Udalbatza Osoak «Oiartzungo Udalak ematen dituen diru laguntzak arautzeko Ordenantza»-ri hasierako onespena eman ziolarik, espedientea jendaurrean jarri zen 30 eguneko epean, 2018ko urriaren 11tik aurrera. Aipatu epean inolako erreklamaziorik ez eta oharpenik jaso ez denez, behin betiko onartutzat jotzen da eta osoki bera argitaratzen da, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 70.2. artikuluan xedatutakoa beteaz, 65.2. artikuluan ezarritako epea burutzen denean.

 

Jarraitu irakurtzen