Eskaera orriak

Jarraian agertzen diren eskaera ereduak, bete ondoren, udaleko sarrera erregistrora eraman behar dira.

Internet bidez ere eskaera eta tramite ezberdiak egin daitezke, udalaren egoitza elektronikoan. Hau erabili ahal izateko, dagokion pasahitza eskatu behar da udalean.

 Saila Eskaera ereduakZertarako
 Orokorra 

Eskaera orokorra

Ordezkapen idatzia

Ezkontza eskabidea

Beste eskaera orriekin eskatu ezin dena eskatzeko

Zerbitzu  ekonomikoak Trakzio mekanikoko ibilgailuen zergaren proportziozko itzulketaUrte osoko zerga ordaindu ondoren ibilgailua baja eman delako, proportziozko zatia eskatzeko
 Erreziboen helbideraketaErreziboen ordainketa helbideratzeko eskaria egiteko

Trakzio mekanikoko  ibilgailuen gaineko zerga salbuespen eskaera

Zinpeko aitorpena

Ibilgailuak mugikortasun murriztuko pertsonentzat direnean edo minusbaliatuen izenean matrikulatuta daudenean eta horiek bakarrik erabiltzeko edo garraiatzeko direnean, zergaren salbuespena eskatzeko.

Eskatzaileek ibilgailuaren erabileraren inguruko zinpeko aitorpena aurkeztu behar dute.

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan hobari eskaera

30 urtetik gorako ibilgailuen, elektrikoen, hibridoen eta familia ugarien ibilgailuen hobarien eskaerak.

BibliotekaLiburu berrien eskaeraUdal liburutegian liburu berriak eskatzeko
Bazkide berriaren eskaeraBibliotekako bazkide egiteko eskaera
Bibliotekako aretoaren erreserbaBibliotekako beheko solairuko aretoa eskatzeko
Kirola

Kiroldegirako prezio murriztuak

Kiroldegirako prezio murriztuak

HondakinakAportazio guneko giltza eskaerakAportazio guneko giltza eskaerak