Udalak egiten dituen kobraketa eta ordainketak bideratzen dira bertan.

Ordainketak: Udalak egin beharreko ordainketen berri jaso dezakezu bertan, dirulaguntzen egoera, fakturen ordainketaren egoera, fidantza eta bermeen itzulketa, …

Udala eta OTASA-ren berankortasun maila hiruhilabetero neurtzen da. 

Kobraketak: Zerga-bilketatik datozen sarrerak kudeatzen dira, fidantza eta bermeen sarrerak egiten dira, zerga edo tasak ez diren sarrerak kudeatzen dira.

Edozein itzulketa eskatzeko eskaera orokorra erabili.