Udaletarako eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Batzar nagusietarako hauteskundeak

Hautesle-erroldaren eta hauteskunde-mahaien kokapenaren kontsulta:

 

 

Jarraitu irakurtzen

UR-APROBETXAMENDURAKO ESKUBIDEA AMAIATZEA

Titularra: Oiartzungo Udala

Ibaia: Iruiturrieta Iturria

Jarraitu irakurtzen

UR-APROBETXAMENDURAKO ESKUBIDEA AMAIATZEA

Titularrak: Luciano Echeveste Arbide / Manuel Ignacio Arbide Arrieta

Ibaia/Erreka: Aldako-Erreka edo Txara
 

Jarraitu irakurtzen

Altzibar auzoko ALT-2B eremuko Xehetasun Azterketaren hasierako onarpena

IRAGARKIA

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko urriaren 25ean egindako bilkuran, Azpeitia Isasa SL-ren izenean Josu Azpeitia Zabaleku jaunak aurkeztu eta Lucas Echeveste arkitektoak urrian idatzitako “Oiartzungo Altzibar auzoa. ALT-2B, Matxillendane, eremuari dagokion xehetasun azterketa”, dokumentuari haserako onarpena ematea erabaki zuen.

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea hogei (20) eguneko epean jendaurrean jartzen dira.

Oiartzunen, 2022ko urriaren 25ean

IDAZKARIAK, Digitalki sinatua

 

Jarraitu irakurtzen

Oiartzungo Ibarburu herri bidearen jabari publikoko izaera kentzea eta ondare ondasun bezala sailkatzea

Udal Osoko bilkurak Oiartzungo bide publikoen inbentarioko Ibarburu bideari jabari publikoaren izaera kendu eta ondare ondasun bezala sailkatzeko hasierako ebazpena hartu zuen 2022ko ekainaren 29ko bilkuran. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean dagokion argitalpena egin da 2022ko uztailaren 18an eta hilabeteko epean, hau da uztailaren 19tik abuztuaren 18a arte, interesatuek espedientea aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte.

Jarraitu irakurtzen