SailaOrdenantzak
Ogasuna 

Zerga ordenantza

Zerga ordenantzaren egutegia

Hobari eta salbuespenen laburpena

Oiartzungo Udalak ematen dituen diru laguntzak arautzeko Ordenantza

2019-2021eko diru laguntzen plan estrategikoa

Udal kirol instalazioen prezioak kudeatzeko irizpideak

2022-2024 ekitaldietako dirulaguntzen plan estrategikoa

EtxebizitzaEtxebizitza hutsen alokairua sustatzeko diru-laguntzak
 OngizateEtxez-etxeko laguntza

Udal tasen salbuespen araudia


Zailtasunak eta adingabekoak ardurapean dituzten familientzako laguntzak


Gizarte bazterketa eta ekonomi larritasun egoerei aurre egiteko norbanako eta familientzako laguntzak

Hirigintza

Bizitegi eraikinetako etxebizitzak zatitzeko ekintzak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onarpena

Udal etxebizitza tasatua arautzeko ordenantzaren behin betiko onarpena, argitaratze data

Oiartzungo udal etxebizitza tasatuen eskatzaileen Erregistroaren Erregelamenduaren behin-betiko onespena

Oiartzungo udal etxebizitza tasatuen eskatzaileen Erregistroaren Erregelamenduaren aldaketa

Lokalen erabilerari buruzko ordenantza
Udal plangintzako aholku batzordearen araudia
Udal etxebizitza tasatuak arautzeko udal ordenantza
Ingurugiroa zarata eta dardarretatik babesteko ordenantza
Kanpinetatik kanpoko akanpada egiteko lur kontrolatuen arauketarako ordenantza
Obrak eta Zerbitzuak

Oiartzungo udal hilerriaren eta beilatoki-zerbitzuaren funtzionamendua arautzeko erregelamendua

Oiartzungo udalerrian uraren kudeaketa arautzeko Udal Araudia

Mendiak, ingurumena eta mugikortasunaErabilera publikoko mendietan larretzeko ordenantza aldatzea

Auto-taxi zerbitzuaren ordenantza

Bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua
Hondakinak Hiri Hondakinak bildu eta tratatzeko udal ordenantza (aldaketak)
Hiri hondakinak bildu eta tratazeko udal ordenantza
 Udaltzaingoa Animaliak eduki eta babesteko ordenantza
Gizarte portaera eta bide eta leku publikoen erabilera, okupazio eta garbiketari buruzko udal ordenantza
Hiri izaerako bide publikoen erabilera, trafikoa, zirkulazioa eta segurtasunari dagokion ordenantza