SailaOrdenantzak
Ogasuna 

Zerga ordenantza

Zerga ordenantzaren egutegia

Hobari eta salbuespenen laburpena

Oiartzungo Udalak ematen dituen diru laguntzak arautzeko Ordenantza

Udal kirol instalazioen prezioak kudeatzeko irizpideak

2022-2024 ekitaldiko dirulaguntzen plan estrategikoa

2022-2024 ekitaldiko dirulaguntzen plan estrategikoaren lehen aldaketa

2022-2024 ekitaldiko dirulaguntzen plan estrategikoaren 2. aldaketa

2022-2024 ekitaldiko dirulaguntzen plan estrategikoaren 3. aldaketa

EtxebizitzaEtxebizitza hutsen alokairua sustatzeko diru-laguntzak
 OngizateEtxez-etxeko laguntza
Udal tasen salbuespen araudia
Zailtasunak eta adingabekoak ardurapean dituzten familientzako laguntzak

Gizarte bazterketa eta ekonomi larritasun egoerei aurre egiteko norbanako eta familientzako laguntzak

Hirigintza

Bizitegi eraikinetako etxebizitzak zatitzeko ekintzak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onarpena

Udal etxebizitza tasatua arautzeko ordenantzaren behin betiko onarpena, argitaratze data

Oiartzungo udal etxebizitza tasatuen eskatzaileen Erregistroaren Erregelamenduaren behin-betiko onespena

Oiartzungo udal etxebizitza tasatuen eskatzaileen Erregistroaren Erregelamenduaren aldaketa
Lokalen erabilerari buruzko ordenantza
Udal plangintzako aholku batzordearen araudia
Udal etxebizitza tasatuak arautzeko udal ordenantza
Ingurugiroa zarata eta dardarretatik babesteko ordenantza
Obrak eta Zerbitzuak

Oiartzungo udal hilerriaren eta beilatoki-zerbitzuaren funtzionamendua arautzeko erregelamendua

Oiartzungo udalerrian uraren kudeaketa arautzeko Udal Araudia
Mendiak, ingurumena eta mugikortasunaErabilera publikoko mendietan larretzeko ordenantza aldatzea

Auto-taxi zerbitzuaren ordenantza

Bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua
Hondakinak Oiartzungo udalerrian udal-hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua arautzen duen Ordenantza
 Udaltzaingoa Animaliak eduki eta babesteko ordenantza
Gizarte portaera eta bide eta leku publikoen erabilera, okupazio eta garbiketari buruzko udal ordenantza
Hiri izaerako bide publikoen erabilera, trafikoa, zirkulazioa eta segurtasunari dagokion ordenantza
IdazkaritzaAdministrazio Elektronikoa arautzen duen Ordenantza

Langileria

 

Oiartzungo Udaleko giza baliabideak arrazionalizatzeko Plan Estrategikoa: aurre erretirorako pizgarria eta plantilla berritzeko neurriak

Oiartzungo Udaleko giza baliabideak arrazionalizatzeko Plan Estrategikoa (aurre erretirorako pizgarria eta plantilla berritzeko neurriak) etetea

Oiartzungo Udaleko giza baliabideak arrazionalizatzeko Plan Estrategikoan akats zuzenketa

Oiartzungo Udalean aldi baterako lan-poltsak kudeatzeko araudia

Oiartzungo eragin linguistikoaren ebaluazioa arautzeko ordenantza
Euskara
Beste erakundeakOiartzungo Udal Ikastola Partzuergoaren estatutuak