OBRA ETA ZERBITZUEN ARDURADUNA LANPOSTUA LEHIAKETA ESPEZIFIKO SISTEMAREN BITARTEZ HORNITZEA

- Obra eta zerbitzuen arduraduna lanpostua lehiaketa espezifiko sistemaren bitartez hornitzeko deialdia eta oinarriak.

- Behin behineko onartu eta baztertuen zerrenda eta Ebaluaketa Batzordeko kideak izendatzea.

- Lehen faseari dagozkion merezimendu orokorren balorazioa argitaratu da, eta bigarren faseari dagokion azterketa praktikoaren eguna, ordua eta lekua zehaztea.

             EGUNA: 2021eko urriaren 8.

            ORDUA: 10:00etan.

            LEKUA: Udaletxean, Done Eztebe plaza, 1.

- Bigarren faseari dagozkion merezimendu espezifikoen balorazioa argitaratu da, eta Balorazio Batzordearen obra eta zerbitzuen arduraduna lanpostua behin betiko esleitzeko proposamena.

- Alkate-Lehendakariak urriaren 14ko 1356/2021 Dekretuaren bidez obra eta zerbitzuen arduraduna lanpostua behin betiko esleitu da eta ebazpena  Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da 2021ko urriaren 21ean (zki. 202).

Jarraitu irakurtzen

KOMUNIKAZIOA, GARDENTASUNA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA GOI MAILAKO TEKNIKARIA PLAZA BETETZEKO HAUTAKETA PROZESUA

- DEIALDI MOTA: Lehiaketa-oposizio askez goi mailako teknikari plaza betetzeko deialdia.

- ONARPENA: 2021eko maiatzaren 25eko Tokiko Gobernu Batzarra.

- GAOn ARGITALPENA: 2021/06/11, 109 zk.

- BOEn ARGITALPENA: 2021/06/25, 151 zk.

- IZENA EMATEKO EPEA: 2021eko ekainaren 12tik uztailaren 16ra.

- BEHIN BEHINEKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA: GAOn argitaratuta 2021/09/23, 183 zk. Erreklamazioa epea: 2021/09/24tik 2021/10/07ra (biak barne).

       PROBAK:

  • Oposizio faseko lehen ariketa (1.A) atala eta 1.B) atala) : 2021/10/29, goizeko 10:00etan, Oiartzungo Madalensoro frontoian (Madalensoro plaza, 1).

- 1.A) PROBA: Erantzun zuzenen txantiloia argitaratzen da.

- 1.A) PROBAREN EMAITZAK ARGITARATZEN DIRA.

   Erreklamazioak jartzeko epea: 2021eko azaroaren 3tik azaroaren 5 arte, biak barne.

- 1.B) ATALAREN EMAITZAK ETA HURRENGO PROBARAKO DEIA.

Argitaratzen dira 1.B) atalaren emaitzak.

Erreklamazioak jartzeko epea: azaroaren 22tik 24ra, biak barne.

Bigarren proba 2021eko abenduaren 3an, goizeko 9:00tan, udal areto nagusian egingo da.

- 1.B) ATALAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ETA BIGARREN PROBARAKO ARGIBIDEAK.

Argitaratzen dira 1.B) atalaren behin betiko emaitzak.

Jarraitu irakurtzen

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZAILEAK

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZAILEAK

- DEIALDI MOTA: Lehiaketa-oposizio askez etxez etxeko laguntzaile bi plaza betetzeko deialdia.

- ONARPENA: 2020ko ekainaren 9ko Tokiko Gobernu Batzarra.

- GAOn ARGITALPENA: 2020/06/18, 114 zk.

- BOEn ARGITALPENA: 2020/06/30, 180 zk.

- IZENA EMATEKO EPEA: Uztailaren 1etik 20ra (biak barne).

- AKATSEN ZUZENKETA: GAOn argitaratuta, 2020/08/05, 147 zk.

- GAITEGI ESPEZIFIKOKO MATERIALA (11. GAITIK 14. GAIRA):

     11. gaia: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ss/eu_publica/adjuntos/personas%20mayores_EU_web.pdf

                  https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_prcd_malostratos_mayo/es_def/adjuntos/Tratu%20txarrak_es.pdf

     12. gaia:  https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/03_manual_pacientesdemencia.pdf

     13. gaia: https://www.matiainstituto.net/eu/argitalpenak/adinekoen-egoera-kognitiboa-eta-osasun-psikikoa-mantentzeko-hobetzeko-aholkuak

                  https://www.matiainstituto.net/es/publicaciones/consejos-para-el-mantenimientopromocion-cognitiva-y-la-salud-psiquica-para-mayores

     14.gaia: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-modeloatencioncuadernosmatia.pdf

                 https://www.matiainstituto.net/sites/default/files/archivospdf/1.euskera-castellano.pdf

                 https://www.matiafundazioa.eus/es/blog/modelo-de-atencion-centrada-en-la-persona-cuadernos-practicos-cuaderno-7-conocer-la-persona-y

                https://www.matiainstituto.net/es/publicaciones/cuadernos-practicos-modelo-de-atencion-centrado-en-la-persona-9-vida-cotidiana

                https://www.matiainstituto.net/en/blog/modelo-de-atencion-centrada-en-la-persona-cuadernos-practicos-cuaderno-10-vida-cotidiana

                https://www.matiainstituto.net/es/publicaciones/cuadernos-practicos-modelo-de-atencion-centrado-en-la-persona-11-vida-cotidiana-los

- BEHIN BEHINEKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA: GAOn argitaratuta 2020/09/21, 180 zk. Erreklamazioa epea: 2020/09/22tik 2020/10/05ra (biak barne).

       PROBAK:

  • Oposizio faseko lehen ariketa: 2020/10/29, goizeko 10:00etan, Oiartzungo Madalensoro frontoian (Madalensoro plaza, 1).

- BEHIN BETIKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA: GAOn argitaratuta 2020/10/09, 194 zk.

- LEHENGO PROBAKO EMAITZAK ETA HURRENGO PROBARAKO DEIA.

Argitaratzen da lehengo probaren emaitzak, hurrengo probarako deia eta erantzunen txantiloia.

Erreklamazioak jartzeko epea: urriaren 30etik azaroaren 3ra, biak barne.

- LEHENGO PROBAREN AURKA AURKEZTUTAKO ERREKLAMAZIOARI ERANTZUNA ETA BEHIN BETIKO EMAITZAK (2020ko azaroaren 5ean epaimahaiak hartutako erabakia).

- BIGARREN PROBAKO A) ATALAREN EMAITZAK ETA HURRENGO PROBARAKO DEIA.

Argitaratzen da bigarren probako A) atalaren emaitzak, hurrengo probarako deia (2020ko azaroak 30ean, goizeko 10:00tan, udal areto nagusian) eta erantzunen txantiloia.

Erreklamazioak jartzeko epea: azaroaren 17tik 19ra, biak barne.

- BIGARREN PROBAKO A) ATALAREN KONTRAKO ERREKLAMAZIOAREN ERABAKIA ETA HAUTAGAI BAKOITZAREN EMAITZEN ZUZENKETA ARGITARATU DA.

Erreklamazioak aurkezteko epea mantentzen da, azaroak 19 arte.

- BIGARREN PROBAKO A) ATALAREN KONTRAKO ERREKLAMAZIOEN ERABAKIA ETA ARIKETAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ARGITARATU DIRA.

- BIGARREN PROBAKO B) ATALERAKO DEIA: 2020KO AZAROAK 30EAN, GOIZEKO 10:00TAN, UDAL ARETO NAGUSIAN IZANGO DA. 

- BIGARREN PROBAKO B) ATALA:

 Datorren astelehenean, azaroaren 30ean, goizeko 10:00etan, egingo den azterketara bertaratzeko, nahikoa duzue web orrian argitaratutako epaimahaiaren azaroaren 20ko bileraren akta erakustearekin. Izan ere, bertan jasotzen da hautagaien zerrenda eta azterketaren eguna eta ordua.

Bestalde, aurrekoan bezala, COVID-19aren eraginez (edo bestelako ezinbesteko egoera larrietan) azterketara etortzerik ez baduzue, aldez aurretik jakinarazi eta justifikatu behar duzue, aurrekoan eman zitzaizuen mugikorrera deituz.

- BIGARREN PROBAKO B) ATALAREN EMAITZAK.

Erreklamazioak jartzeko epea: abenduaren 15etik 17ra, biak barne.

- BIGARREN PROBAKO B) ATALAREN KONTRAKO ERREKLAMAZIOEN ERABAKIA ETA MERITUAK AURKEZTEKO EPEAREN IREKIERA.

Deialdiaren bederatzigarren oinarrian xedatutakoaren arabera, lehiaketa faseari hasiera ematea, eta 10 egun balioduneko epea ematea, oposizioaldia gainditu duten hautagaiek merezimenduak egiazta ditzaten.

Merezimenduak aurkezteko epea: 2020ko abenduaren 24tik 2021eko urtarrilaren 12a arte.

- LEHIAKETALDIAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK

Erreklamazioak aurkezteko epea: urtarrilaren 18tik 20ra, biak barne.

- LEHIAKETALDIAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ETA IZENDAPEN PROPOSAMENA

Lehiaketaldiaren behin betiko emaitzak argitaratzearekin batera hautaketa prozesuko azken kalifikazioak onartu dira, eta  puntuaziorik altuena lortu duten bi izangaiak izendatzeko proposamena onartu da. 

- HAUTAKETA PROZESUAREN ONDORIOZ SORTUTAKO LAN POLTSA

Argitaratzen da hautaketa prozesuaren ondorioz onartutako lan poltsa.

Jarraitu irakurtzen

GIZA BALIABIDEETAKO ARDURADUN LANPOSTUAREKIKO DEIALDIA

OHARRAK:

2019ko maiatzaren 24an epaimahaiak behin betiko emaitzak eta izangaiaren aldeko proposamena egin zuen. Horren aurkako erreklamazio epea amaituta, 2019ko ekainaren 6an epaimahaiak aurkeztutako erreklamazioak erantzuteari ekin zion eta guztiak ezeztu zirenez izendapen proposamena berretsi zuen.

Bestalde, irailaren 2ko 2019/1079 zk.-dun Dekretuaren bidez Oiartzungo Udaleko Giza Baliabideen Teknikarien lan poltsak onartu ziren, deialdiaren lehenengo oinarriak eta Oiartzungo Udalaren lan poltsak kudeatzeko irizpideak xedatutakoari jarraiki. 

Alboan argitaratu dirai Giza Baliabideen Teknikarien lan poltsak.

Jarraitu irakurtzen

ADMINISTRARIRAKO LAU LANPOSTUEKIKO DEIALDIA

OHARRAK:

2019ko maiatzaren 29an epaimahaiak behin betiko emaitzak eta izangaien aldeko proposamena egin zuen. Honen aurka hautagai batek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen eta uztailaren 8ko 872/2019 Alkate Dekretuak errekurtsoa ezeztu eta epaimahaiak egindako proposamenaren oinarriarekin egindako izendapenak berrestea erabaki zuen. Halaber, froga psikoteknikoaren emaitzak ematerakoan lau hautagaien puntuazioan izandako akatsak zuzentzea erabaki zuen. 

Bestalde, abuztuaren 8ko 2019/1030 Dekretuaren bidez Oiartzungo Udaleko administrarien lan poltsak onartu ziren, deialdiaren zortzigarren oinarriak eta Oiartzungo Udalaren lan poltsak kudeatzeko irizpideak xedatutakoari jarraiki. 

Alboan argitaratu dira administrarien lan poltsak.

Jarraitu irakurtzen