IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO HAUTAKETA PROZESUEN DEIALDIAK

1. Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikulutik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuak:

- Udaltzain agentea (oposaketa-lehiaketa)

- Arkitekto Teknikoa

- Baso-peoiak 2

- Berdintasunerako Teknikaria

2. Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuak:

- Mendi, ingurumen eta obretako administraria

- Udaltzain agentea (lehiaketa)

- Informatika laguntzailea

- Gizarte langileak 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jarraitu irakurtzen

UDALTZAINGOAREN OINARRIZKO ESKALAKO AGENTEAREN 4 PLAZA

- DEIALDI MOTA: Lehiaketa-oposizioaren bidez Oiartzungo Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako lau plaza betetzeko deialdia.

- ONARPENA: 2022ko azaroaren 29ko Tokiko Gobernu Batzarra.

- GAOn ARGITALPENA: 2023/01/27, 18 zk.

- BOEn ARGITALPENA: 2023/04/10, 85zk.

- IZENA EMATEKO EPEA: 

  Hasiera data: 2023ko urtarrilaren 28a. 

  Amaiera data: 2023ko maiatzaren 9a.

Jarraitu irakurtzen

IGELTSERITZA ESPEZIALITATEKO BETEKIZUN ANITZETARAKO OFIZIALAREN LANPOSTUARI DAGOKION BI PLAZA

- DEIALDI MOTA: Lehiaketa-oposizioaren bidez igeltseritza espezialitateko betekizun anitzetarako ofizialaren lanpostuari dagokion administrazio bereziko eskalako zerbitzu bereziak azpieskalako ofizioetako langileak motako bi plaza betetzeko deialdia.

- ONARPENA: 2022ko azaroaren 29ko Tokiko Gobernu Batzarra.

- GAOn ARGITALPENA: 2023/01/26, 17 zk.

- BOEn ARGITALPENA: 2023/02/14, 38 zk.

- IZENA EMATEKO EPEA:

  Hasiera data: 2023ko urtarrilaren 27a. 

  Amaiera data: 2023ko martxoaren 14a.

- LEHENENGO ARIKETAREN A) ATALARI DAGOKION PROBA PRESTATZEKO GALDERA-SORTA ESKURAGARRI DAGO (Hautaketa prozesuaren 8.4 oinarria).

- BEHIN BEHINEKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA: GAOn argitaratuta 2023/05/30, 103 zk. Erreklamazioa epea: 2023/05/31tik 2023/06/13ra (biak barne).

       PROBAK:

  • Oposizio faseko lehen ariketaren 1.A atala: 2023/06/20, goizeko 9:00etan, Oiartzungo Madalensoro pilotalekuan (Madalensoro, 1).

Jarraitu irakurtzen

ARGITERIA ESPEZIALITATEKO BETEKIZUN ANITZETARAKO OFIZIALAREN LANPOSTUARI DAGOKION PLAZA

- DEIALDI MOTA: Lehiaketa-oposizioaren bidez argiteria espezialitateko betekizun anitzetarako ofizialaren lanpostuari dagokion administrazio bereziko eskalako zerbitzu bereziak azpieskalako ofizioetako langileak motako plaza bat betetzeko deialdia.

- ONARPENA: 2022ko azaroaren 29ko Tokiko Gobernu Batzarra.

- GAOn ARGITALPENA: 2023/01/26, 17 zk.

- BOEn ARGITALPENA: 2023/02/14, 38 zk.

- IZENA EMATEKO EPEA:

  Hasiera data: 2023ko urtarrilaren 27a. 

  Amaiera data: 2023ko martxoaren 14a.

- LEHENENGO ARIKETAREN A) ATALARI DAGOKION PROBA PRESTATZEKO GALDERA-SORTA ESKURAGARRI DAGO (Hautaketa prozesuaren 8.4 oinarria).

- BEHIN BEHINEKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA: GAOn argitaratuta 2023/05/30, 103 zk. Erreklamazioa epea: 2023/05/31tik 2023/06/13ra (biak barne).

       PROBAK:

  • Oposizio faseko lehen ariketaren 1.A atala: 2023/06/20, goizeko 9:00etan, Oiartzungo Madalensoro pilotalekuan (Madalensoro, 1).

Jarraitu irakurtzen

UR ZERBITZUKO BETEKIZUN ANITZETARAKO OFIZIALAREN LANPOSTUARI DAGOKION PLAZA

- DEIALDI MOTA: Lehiaketa-oposizioaren bidez ur zerbitzuko betekizun anitzetarako ofizialaren lanpostuari dagokion administrazio bereziko eskalako zerbitzu bereziak azpieskalako ofizioetako langileak motako plaza bat betetzeko deialdia.

- ONARPENA: 2022ko azaroaren 29ko Tokiko Gobernu Batzarra.

- GAOn ARGITALPENA: 2023/01/26, 17 zk.

- BOEn ARGITALPENA: 2023/02/14, 38 zk.

- IZENA EMATEKO EPEA:

  Hasiera data: 2023ko urtarrilaren 27a. 

  Amaiera data: 2023ko martxoaren 14a.

- LEHENENGO ARIKETAREN A) ATALARI DAGOKION PROBA PRESTATZEKO GALDERA-SORTA ESKURAGARRI DAGO (Hautaketa prozesuaren 8.4 oinarria).

- BEHIN BEHINEKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA: GAOn argitaratuta 2023/05/30, 103 zk. Erreklamazioa epea: 2023/05/31tik 2023/06/13ra (biak barne).

       PROBAK:

  • Oposizio faseko lehen ariketaren 1.A atala: 2023/06/20, goizeko 9:00etan, Oiartzungo Madalensoro pilotalekuan (Madalensoro, 1).

Jarraitu irakurtzen

ARKITEKTOEN LAN POLTSA SORTZEKO BEHIN BEHINEKO ONARTU ETA BAZTERTUEN ZERRENDAK

- ARKITEKTOEN LAN POLTSA SORTZEKO BEHIN BEHINEKO ONARTU ETA BAZTERTUEN ZERRENDAK

Argitalpena GAOn: 2022/09/01 (Iragarkia eranskinean)

Erreklamazioak aurkezteko epea: 3 egun baliodun, GAOn argitaratu ondoren.

- Oposizio faseko ariketa egiteko data, ordua eta tokia: 2022ko irailaren 30ean izango da, goizeko 9:00tan, Oiartzungo Udaletxean (Done Eztebe plaza, 1). Hautagaiak nortasuna legez egiaztatzen duen dokumentua dutela bertaratu beharko dute.

- ARKITEKTOEN LAN POLTSA SORTZEKO BEHIN BETIKO ONARTU ETA BAZTERTUEN ZERRENDAK

Gaur argitaratu da arkitektoen lan poltsa sotzeko behin betiko onartu eta baztertuen zerrendak.

Oposizio faseko ariketa egiteko data, ordua eta tokia: 2022ko irailaren 30ean izango da, goizeko 9:00tan, Oiartzungo Udaletxean (Done Eztebe plaza, 1). Hautagaiak nortasuna legez egiaztatzen duen dokumentua dutela bertaratu beharko dute. Azteketan legeria eta planeamendua erabili ahal izango dira. Lege-testuak ezingo dira komentatuak egon, eta hautagaiak aurkeztuko ditu. Udalak emango du aipatutako planeamendua.

- AZTERKETAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK ONARTU DIRA

Azterketaren behin-behineko emaitzak argitaratu dira eta erreklamazioak aurkezteko epea ireki da: urriaren 11tik 14ra, biak barne.

- AZTERKETAREN BEHIN BETIKO EMAITZAL ARGITARATU DIRA.

Azterketaren behin betiko emaitzak onartu eta argitaratu dira.

Erabaki horrek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Alkateari, hilabeteko epean, jakinarazpen hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

- ARKITEKTOEN LAN-POLTSA

Azaroaren 2ko 1446/2022 Alkate Dekretuz onartu da arkitektoen lan-poltsa.

Jarraitu irakurtzen

ADMINISTRAZIO BEREZIKO GOI MAILAKO TEKNIKARI PLAZA - KONTRATAZIOKO TEKNIKARIA-LETRADU

- DEIALDI MOTA: Lehiaketa-oposizioaren bidez eta aldi baterako enplegua egonkortzeko sistemaren bidez goi mailako teknikari plaza betetzeko deialdia.

- ONARPENA: 2022ko urtarrilaren 25eko Tokiko Gobernu Batzarra.

- GAOn ARGITALPENA: 2022/02/11, 28 zk.

- BOEn ARGITALPENA: 2022/02/21, 44.zk.

- IZENA EMATEKO EPEA:

  Hasiera data: 2022ko otsailaren 12tik 2022ko martxoaren 21era.

- BEHIN BEHINEKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA: GAOn argitaratuta 2022/03/31, 62 zk. Erreklamazioa epea: 2022/04/01etik 2022/04/19ra (biak barne).

       PROBAK:

  • Oposizio faseko lehen ariketa (1.A) atala eta 1.B) atala): 2022/04/29, goizeko 8:30etan, Oiartzungo Udaletxean (Done Eztebe plaza, 1).

- BEHIN BETIKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA.

Gaur onartu da behin betiko onartu eta baztertuen zerrenda.

- 1.A) azterketari dagokion erantzun zuzenen txantiloia argitaratzen da.

- 1.A) AZTERKETAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK

1.A) azterketaren behin-behineko emaitzak argitaratu dira.

Erreklamazio epea: 2022/05/03tik 2022/05/09ra, biak barne.

- 1.A) AZTERKETAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ETA 1.B) AZTERKETAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK

1.A) azterketaren behin betiko emaitzak eta 1.B) azterketaren behin-behineko emaitzak argitaratu dira.

1.b) azterketaren aurkako erreklamazio epea: 2022/05/12tik 2022/05/18ra, biak barne.

- 1. B) ARIKETAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK BEHIN BETIKO ONARTZEA ETA 2. ARIKETAREN BERRI EMATEA

Lehenengo probaren B) atalaren aurka erreklamaziorik aurkeztu ez denez behin betiko onetsi dira 1.B) ariketako behin-behineko emaitzak.

Gainditu ez duten hautagaiei jakinarazi erabaki honek ez diola amaiera ematen administrazio-bideari, eta gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Alkateari, hilabeteko epean, jakinarazpen hau web orrian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Oposizioaldiko bigarren ariketa (praktikoa) 2022ko maiatzaren 31n egingo dela, goizeko 9:00etan, Oiartzungo Udaletxean (Done Eztebe plaza, 1).

- BIGARREN ARIKETAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK

Bigarren arikeatren behin-behineko emaitzak onartu eta argitaratu dira.

Bigarren ariketaren aurkako erreklamazio epea: 2022/06/13tik 2022/06/17ra, biak barne.

- BIGARREN ARIKETAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK

Bigarren arikeatren behin betiko emaitzak onartu eta argitaratu dira.

Bestalde, merituak aurkezteko epea ireki da: 2022ko ekainaren 22tik 28ra, biak barne.

Epaimahaiak jarraian adierazten diren merezimenduak baloratuko ditu, eskaeran adierazi eta behar bezala egiaztatu badira. Erreferentzia izango da beti deialdian parte hartzeko eskaerak aurkezteko azken eguna.

1.Lanbide esperientzia:

10 puntu gehienez, 0,17 puntu hilabete oso bakoitzeko.    

Konputua egiteko, lan egindako aldiak batuko dira, eta behin batu ondoren, ez dira kontuan hartuko hilabetetik beherako zatiak. Ondorio horietarako, hilabetetzat hartuko da 30 egun naturaleko multzoa.

2.????Titulu akademiko ofizialak eta prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak, deialdiko lanpostuaren berezko eginkizunekin zerikusia duten gaietan.

Deialdian parte hartzeko eskatzen ez diren tituluak baloratuko dira, bai eta unibertsitateetako berezko masterrak, graduondoak, diplomak eta tituluak ere, eta ikastaroak deialdiko lanpostua betetzeko duten erabilgarritasun mailaren arabera. Gehienez ere atal hau 10 punturekin baloratuko da.

Epaimahaiak baloratuko du alegatutako tituluen egokitasuna, bai eta horiei eman beharreko puntuazioa ere, eta ez du inoiz ere bi puntu gaindituko titulu bakoitzeko. 

Deialdiko lanpostuaren berezko eginkizunekin zerikusia duten gaiei buruzko prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak baloratuko dira, edo lanpostua betetzeko behar diren trebetasunak dituztenak, betiere ikastaro bakoitzeko gutxienez 50 orduko iraupena izan badute, eta ordu bakoitza 0,002 koefizientearekin biderkatuko da.

Bosgarren oinarriari jarraiki merezimenduak horrela egiaztatu beharko dira: 

Administrazio Publikoren bateko esperientzia, hark eginiko ziurtagirien bidez egiaztatuko da. Honako hauek zehaztu beharko dira: enplegu harremana, betetako lanpostuaren izena, haren talde eta azpitalde edo kategoria profesionala, enplegu harremanaren iraupena, dedikazio ehunekoa eta egindako zereginak.

Oiartzungo Udalean izan bada, nahikoa izango da eskabidean adieraztea, eta izangaien espediente pertsonaletan jasotako datuen arabera baloratuko da.

Prestakuntza ikastaroei buruzko merezimendua frogatzeko, aurkezten den dokumentazioan ikastaroen iraupena zehaztu beharko da, ordu edo egunetan, bestela ez da merezimendu hori baloratuko. Egunak egiaztatuz gero, 2 ordu zenbatuko dira egun bakoitzeko, salbu eta aurkeztutako agirietatik beste iraupen bat ondorioztatzen bada.

- LEHIAKETALDIKO BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK

Argitaratzen dira lehiaketaldiaren behin-behineko emaitzak.

Erreklamazioak jartzeko epea: ekainaren 29tik uztailaren 12ra, biak barne.

- HAUTAKETA PROZESUAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ETA IZENDAPEN-PROPOSAMENA

Hautaketa-prozesuaren behin betiko emaitzak argitaratu dira, izendapen-proposamena egin da eta lan-poltsa onartu da.

Epaimahai Kalifikatzaileak hartutako erabakiaren aurka, ez diola amaiera ematen administrazio-bideari, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Alkateari, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

- HAUTAKETA PROZESUAREN ONDORIOZ SORTUTAKO LAN POLTSA

Argitaratzen da hautaketa prozesuaren ondorioz onartutako lan poltsa.

 

 

Jarraitu irakurtzen

OBRA ETA ZERBITZUEN ARDURADUNA LANPOSTUA LEHIAKETA ESPEZIFIKO SISTEMAREN BITARTEZ HORNITZEA

- Obra eta zerbitzuen arduraduna lanpostua lehiaketa espezifiko sistemaren bitartez hornitzeko deialdia eta oinarriak.

- Behin behineko onartu eta baztertuen zerrenda eta Ebaluaketa Batzordeko kideak izendatzea.

- Lehen faseari dagozkion merezimendu orokorren balorazioa argitaratu da, eta bigarren faseari dagokion azterketa praktikoaren eguna, ordua eta lekua zehaztea.

             EGUNA: 2021eko urriaren 8.

            ORDUA: 10:00etan.

            LEKUA: Udaletxean, Done Eztebe plaza, 1.

- Bigarren faseari dagozkion merezimendu espezifikoen balorazioa argitaratu da, eta Balorazio Batzordearen obra eta zerbitzuen arduraduna lanpostua behin betiko esleitzeko proposamena.

- Alkate-Lehendakariak urriaren 14ko 1356/2021 Dekretuaren bidez obra eta zerbitzuen arduraduna lanpostua behin betiko esleitu da eta ebazpena  Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da 2021ko urriaren 21ean (zki. 202).

Jarraitu irakurtzen

KOMUNIKAZIOA, GARDENTASUNA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA GOI MAILAKO TEKNIKARIA PLAZA BETETZEKO HAUTAKETA PROZESUA

- DEIALDI MOTA: Lehiaketa-oposizio askez goi mailako teknikari plaza betetzeko deialdia.

- ONARPENA: 2021eko maiatzaren 25eko Tokiko Gobernu Batzarra.

- GAOn ARGITALPENA: 2021/06/11, 109 zk.

- BOEn ARGITALPENA: 2021/06/25, 151 zk.

- IZENA EMATEKO EPEA: 2021eko ekainaren 12tik uztailaren 16ra.

- BEHIN BEHINEKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA: GAOn argitaratuta 2021/09/23, 183 zk. Erreklamazioa epea: 2021/09/24tik 2021/10/07ra (biak barne).

       PROBAK:

  • Oposizio faseko lehen ariketa (1.A) atala eta 1.B) atala) : 2021/10/29, goizeko 10:00etan, Oiartzungo Madalensoro frontoian (Madalensoro plaza, 1).

- 1.A) PROBA: Erantzun zuzenen txantiloia argitaratzen da.

- 1.A) PROBAREN EMAITZAK ARGITARATZEN DIRA.

   Erreklamazioak jartzeko epea: 2021eko azaroaren 3tik azaroaren 5 arte, biak barne.

- 1.B) ATALAREN EMAITZAK ETA HURRENGO PROBARAKO DEIA.

Argitaratzen dira 1.B) atalaren emaitzak.

Erreklamazioak jartzeko epea: azaroaren 22tik 24ra, biak barne.

Bigarren proba 2021eko abenduaren 3an, goizeko 9:00tan, udal areto nagusian egingo da.

- 1.B) ATALAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ETA BIGARREN PROBARAKO ARGIBIDEAK.

Argitaratzen dira 1.B) atalaren behin betiko emaitzak.

- BIGARREN ARIKETAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK ETA HURRENGO PROBARAKO DEIA.

Argitaratzen dira bigarren ariketaren emaitzak.

Erreklamazioak jartzeko epea: urtarrilaren 24tik 26ra, biak barne.

HIrugarren proba 2022ko otsailaren 10ean, goizeko 8:30etatik aurrera, udal areto nagusian egingo da (hurrenkera jarraituz).

- BIGARREN ARIKETAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK.

Argitaratzen dira bigarren ariketaren behin betiko emaitzak.

- HIRUGARREN ARIKETAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK.

Argitaratzen dira hirugarren ariketaren emaitzak.

Erreklamazioak jartzeko epea: martxoaren 2tik 7ra, biak barne.

- Martxoaren 4ko 328/2022 Alkate Dekretuaren bidez onartu da 2022ko martxoaren 4ra arte amaitu gabeko gehineko epeak luzatzea, eta beraz, erreklamazioa aurkezteko epea luzatu da 2022ko martxoaren 7 arte.

- HIRUGARREN ARIKETAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ONARTZEA ETA MEREZIMENDUAK AURKEZTEKO EPEA IREKITZEA

Argitaratzen dira hirugarren ariketaren behin betiko emaitzak.

Bost laguneko epea irekitzea merezimenduak adierazi eta aurkezteko: 2022ko martxoaren 18tik 24ra, biak barne.

- LEHIAKETALDIAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK.

Argitaratzen dira lehiaketaldiaren behin-behineko emaitzak.

Erreklamazioak jartzeko epea: apirilaren 8tik 26ra, biak barne.

- EUSKARA FROGA.: 4. HE.

-Idatzizko azterketaren data: 2022-05-17, asteartea.

- Azterketaren ordua: 4.HE: 09:00

- Azterketa egiteko lekua:

Elbira Zipitira Eraikina

Ondarreta Pasealekua, 20018 Donostia, Gipuzkoa

https://www.ehu.eus/es/web/gipuzkoa/elbira-zipitria-zentroa

- LEHIAKETALDIAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK.

Argitaratzen dira lehiaketaldiaren behin betiko emaitzak.

- EUSKARA FROGAREN EMAITZAK.

Argitaratu dira euskara frogaren emaitzak eta 3 lan eguneko epea ireki da erreklamazioak aurkezteko: 2022/05/31tik 2022/06/02ra, biak barne.

- HAUTAKETA PROZESUAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ETA IZENDAPEN-PROPOSAMENA

Hautaketa-prozesuaren behin betiko emaitzak argitaratu dira, izendapen-proposamena egin da eta lan-poltsa onartu da.

Epaimahai Kalifikatzaileak hartutako erabakiaren aurka, ez diola amaiera ematen administrazio-bideari, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Alkateari, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Jarraitu irakurtzen

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZAILEAK

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZAILEAK

- DEIALDI MOTA: Lehiaketa-oposizio askez etxez etxeko laguntzaile bi plaza betetzeko deialdia.

- ONARPENA: 2020ko ekainaren 9ko Tokiko Gobernu Batzarra.

- GAOn ARGITALPENA: 2020/06/18, 114 zk.

- BOEn ARGITALPENA: 2020/06/30, 180 zk.

- IZENA EMATEKO EPEA: Uztailaren 1etik 20ra (biak barne).

- AKATSEN ZUZENKETA: GAOn argitaratuta, 2020/08/05, 147 zk.

- GAITEGI ESPEZIFIKOKO MATERIALA (11. GAITIK 14. GAIRA):

     11. gaia: https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ss/eu_publica/adjuntos/personas%20mayores_EU_web.pdf

                  https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_prcd_malostratos_mayo/es_def/adjuntos/Tratu%20txarrak_es.pdf

     12. gaia:  https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/03_manual_pacientesdemencia.pdf

     13. gaia: https://www.matiainstituto.net/eu/argitalpenak/adinekoen-egoera-kognitiboa-eta-osasun-psikikoa-mantentzeko-hobetzeko-aholkuak

                  https://www.matiainstituto.net/es/publicaciones/consejos-para-el-mantenimientopromocion-cognitiva-y-la-salud-psiquica-para-mayores

     14.gaia: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-modeloatencioncuadernosmatia.pdf

                 https://www.matiainstituto.net/sites/default/files/archivospdf/1.euskera-castellano.pdf

                 https://www.matiafundazioa.eus/es/blog/modelo-de-atencion-centrada-en-la-persona-cuadernos-practicos-cuaderno-7-conocer-la-persona-y

                https://www.matiainstituto.net/es/publicaciones/cuadernos-practicos-modelo-de-atencion-centrado-en-la-persona-9-vida-cotidiana

                https://www.matiainstituto.net/en/blog/modelo-de-atencion-centrada-en-la-persona-cuadernos-practicos-cuaderno-10-vida-cotidiana

                https://www.matiainstituto.net/es/publicaciones/cuadernos-practicos-modelo-de-atencion-centrado-en-la-persona-11-vida-cotidiana-los

- BEHIN BEHINEKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA: GAOn argitaratuta 2020/09/21, 180 zk. Erreklamazioa epea: 2020/09/22tik 2020/10/05ra (biak barne).

       PROBAK:

  • Oposizio faseko lehen ariketa: 2020/10/29, goizeko 10:00etan, Oiartzungo Madalensoro frontoian (Madalensoro plaza, 1).

- BEHIN BETIKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN ZERRENDA: GAOn argitaratuta 2020/10/09, 194 zk.

- LEHENGO PROBAKO EMAITZAK ETA HURRENGO PROBARAKO DEIA.

Argitaratzen da lehengo probaren emaitzak, hurrengo probarako deia eta erantzunen txantiloia.

Erreklamazioak jartzeko epea: urriaren 30etik azaroaren 3ra, biak barne.

- LEHENGO PROBAREN AURKA AURKEZTUTAKO ERREKLAMAZIOARI ERANTZUNA ETA BEHIN BETIKO EMAITZAK (2020ko azaroaren 5ean epaimahaiak hartutako erabakia).

- BIGARREN PROBAKO A) ATALAREN EMAITZAK ETA HURRENGO PROBARAKO DEIA.

Argitaratzen da bigarren probako A) atalaren emaitzak, hurrengo probarako deia (2020ko azaroak 30ean, goizeko 10:00tan, udal areto nagusian) eta erantzunen txantiloia.

Erreklamazioak jartzeko epea: azaroaren 17tik 19ra, biak barne.

- BIGARREN PROBAKO A) ATALAREN KONTRAKO ERREKLAMAZIOAREN ERABAKIA ETA HAUTAGAI BAKOITZAREN EMAITZEN ZUZENKETA ARGITARATU DA.

Erreklamazioak aurkezteko epea mantentzen da, azaroak 19 arte.

- BIGARREN PROBAKO A) ATALAREN KONTRAKO ERREKLAMAZIOEN ERABAKIA ETA ARIKETAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ARGITARATU DIRA.

- BIGARREN PROBAKO B) ATALERAKO DEIA: 2020KO AZAROAK 30EAN, GOIZEKO 10:00TAN, UDAL ARETO NAGUSIAN IZANGO DA. 

- BIGARREN PROBAKO B) ATALA:

 Datorren astelehenean, azaroaren 30ean, goizeko 10:00etan, egingo den azterketara bertaratzeko, nahikoa duzue web orrian argitaratutako epaimahaiaren azaroaren 20ko bileraren akta erakustearekin. Izan ere, bertan jasotzen da hautagaien zerrenda eta azterketaren eguna eta ordua.

Bestalde, aurrekoan bezala, COVID-19aren eraginez (edo bestelako ezinbesteko egoera larrietan) azterketara etortzerik ez baduzue, aldez aurretik jakinarazi eta justifikatu behar duzue, aurrekoan eman zitzaizuen mugikorrera deituz.

- BIGARREN PROBAKO B) ATALAREN EMAITZAK.

Erreklamazioak jartzeko epea: abenduaren 15etik 17ra, biak barne.

- BIGARREN PROBAKO B) ATALAREN KONTRAKO ERREKLAMAZIOEN ERABAKIA ETA MERITUAK AURKEZTEKO EPEAREN IREKIERA.

Deialdiaren bederatzigarren oinarrian xedatutakoaren arabera, lehiaketa faseari hasiera ematea, eta 10 egun balioduneko epea ematea, oposizioaldia gainditu duten hautagaiek merezimenduak egiazta ditzaten.

Merezimenduak aurkezteko epea: 2020ko abenduaren 24tik 2021eko urtarrilaren 12a arte.

- LEHIAKETALDIAREN BEHIN-BEHINEKO EMAITZAK

Erreklamazioak aurkezteko epea: urtarrilaren 18tik 20ra, biak barne.

- LEHIAKETALDIAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ETA IZENDAPEN PROPOSAMENA

Lehiaketaldiaren behin betiko emaitzak argitaratzearekin batera hautaketa prozesuko azken kalifikazioak onartu dira, eta  puntuaziorik altuena lortu duten bi izangaiak izendatzeko proposamena onartu da. 

- HAUTAKETA PROZESUAREN ONDORIOZ SORTUTAKO LAN POLTSA

Argitaratzen da hautaketa prozesuaren ondorioz onartutako lan poltsa.

Jarraitu irakurtzen

GIZA BALIABIDEETAKO ARDURADUN LANPOSTUAREKIKO DEIALDIA

OHARRAK:

2019ko maiatzaren 24an epaimahaiak behin betiko emaitzak eta izangaiaren aldeko proposamena egin zuen. Horren aurkako erreklamazio epea amaituta, 2019ko ekainaren 6an epaimahaiak aurkeztutako erreklamazioak erantzuteari ekin zion eta guztiak ezeztu zirenez izendapen proposamena berretsi zuen.

Bestalde, irailaren 2ko 2019/1079 zk.-dun Dekretuaren bidez Oiartzungo Udaleko Giza Baliabideen Teknikarien lan poltsak onartu ziren, deialdiaren lehenengo oinarriak eta Oiartzungo Udalaren lan poltsak kudeatzeko irizpideak xedatutakoari jarraiki. 

Alboan argitaratu dirai Giza Baliabideen Teknikarien lan poltsak.

Jarraitu irakurtzen