Oiartzungo udalerrian euskara sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak arautzeko oinarri bereziak

Programaren deskribapena

Eskaerak egiteko epea

Euskara ikasteko eta hobetzeko dirulaguntzak.

 2019-2020 ikasturteko neguko ikastaroak:

  • Ikasturte hasieran izena emandakoek: 2019ko urriaren 1etik 31ra.
  • Ikasturtea hasita izena emandakoek: 2020ko ekainaren 22tik uztailaren 6ra.

2019-2020 ikasturteko udako ikastaroak: 2020ko urriaren 1etik 19ra.

Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) antolatutako ikastaroak egiteko dirulaguntzak oiartzungo ikasle eta langabetuentzat.

 GAOn argitaratzen denetik 2019ko abenduaren 31 arte

Arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko dirulaguntzak

 Errotuloak euskaraz jartzeko laguntza: GAOn argitaratzen  denetik 2019ko abenduaren 31 arte

 OLA planeko laguntza: GAOn argitaratzen denetik 2019ko  urriaren 29a arte

 LANIN egitasmoko laguntza: GAOn argitaratzen denetik 2019ko abenduaren 31 arte

Udalerriaz gaindiko eremuetan euskara sustatzen dabiltzan erakundeentzako dirulaguntzak.

 GAOn argitaratzen denetik 2019ko irailaren 30a arte

Jarraitu irakurtzen

2019-2021 diru laguntzen Plan Estrategikoa

Udal Osoko Batzarrak, 2018ko azaroaren 28an, 2019-2021 urteetarako diru laguntzen Plan Estrategikoa onartu zuen

Jarraitu irakurtzen

Diru laguntzak arautzen dituen ordenantza

2017ko irailaren 26an Udalbatza Osoak «Oiartzungo Udalak ematen dituen diru laguntzak arautzeko Ordenantza»-ri hasierako onespena eman ziolarik, espedientea jendaurrean jarri zen 30 eguneko epean, 2018ko urriaren 11tik aurrera. Aipatu epean inolako erreklamaziorik ez eta oharpenik jaso ez denez, behin betiko onartutzat jotzen da eta osoki bera argitaratzen da, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 70.2. artikuluan xedatutakoa beteaz, 65.2. artikuluan ezarritako epea burutzen denean.

 

Jarraitu irakurtzen