Oiartzungo udalerrian euskara sustatzeko jarduerak diruz laguntzeko deialdia 2022

Oiartzungo udalerrian euskara sustatzeko jarduerak diruz laguntzeko deialdia 22

Jarraitu irakurtzen

Oiartzunen arte sorkuntza- eta ekoizpen- prozesuak garatzen ari diren artistei diru laguntzak

EBAZPENA

EPEZ KANPO

Dirulaguntza deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, apirilaren 1etik maiatzaren 31a arte eskatu ahal izango da.

Jarraitu irakurtzen

2021-2022 ikasturtean Oiartzungo ikastetxe edo guraso elkarteek antolatutako hezkuntza arautuz kanpoko ekintzak sustatzeko dirulaguntzak

EPEA

Dirulaguntza deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hilabete bateko epean aurkeztu beharko dira eskaerak.

Jarraitu irakurtzen

(EBAZPENA) 2022 urtean Oiartzunen aurreikusitako kultur ekitaldiak antolatzeko dirulaguntzak

Argitara ematen da Oiartzunen aurreikusitako kultur ekitaldiak antolatzeko diru laguntzak banatzeko deialdiaren laburpena azaroaren 17ko 38/2008 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Testu osoa Oiartzungo Udalaren webgunean (www.oiartzun.eus) eta Dirulaguntzen Datutegi Nazionalean kontsulta daiteke: (http://www. pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

EPEZ KANPO

EBAZPENA

Jarraitu irakurtzen