Oiartzungo udalerrian euskara sustatzeko jarduerak diruz laguntzeko deialdia 2022

Oiartzungo udalerrian euskara sustatzeko jarduerak diruz laguntzeko deialdia 22

Jarraitu irakurtzen

Oiartzunen arte sorkuntza- eta ekoizpen- prozesuak garatzen ari diren artistei diru laguntzak

EBAZPENA

EPEZ KANPO

Dirulaguntza deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren, apirilaren 1etik maiatzaren 31a arte eskatu ahal izango da.

Jarraitu irakurtzen

2021-2022 ikasturtean Oiartzungo ikastetxe edo guraso elkarteek antolatutako hezkuntza arautuz kanpoko ekintzak sustatzeko dirulaguntzak

EPEA

Dirulaguntza deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hilabete bateko epean aurkeztu beharko dira eskaerak.

Jarraitu irakurtzen

(EBAZPENA) 2022 urtean Oiartzunen aurreikusitako kultur ekitaldiak antolatzeko dirulaguntzak

Argitara ematen da Oiartzunen aurreikusitako kultur ekitaldiak antolatzeko diru laguntzak banatzeko deialdiaren laburpena azaroaren 17ko 38/2008 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Testu osoa Oiartzungo Udalaren webgunean (www.oiartzun.eus) eta Dirulaguntzen Datutegi Nazionalean kontsulta daiteke: (http://www. pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

EPEZ KANPO

EBAZPENA

Jarraitu irakurtzen

Feminismo Saileko dirulaguntza deialdia

OIARTZUNGO UDALA

 Berdintasunerako dirulaguntzak 2021: Feminismoa sustatzeko edo parekidetasunerako proiektuak gauzatzeko dirulaguntzen oinarri-arau espezifikoak eta 2021eko dirulaguntza deialdia

Dirulaguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8a artikuluetan zedarritutakoaren arabera, deialdiaren laburpena aurki daiteke, deialdiaren testu osoa, Oiartzungo Udalaren web orrian datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak

Lehenengo. Diru-laguntzaren xedea.

Ebazpen honen xedea hauxe da: 2021ean zehar , norgehiagoka araubide bidez, dirulaguntzak ematea, Oiartzungo Udalerrian  Feminismoa sustatzeko edo parekidetasunerako proiektuak antolatu ditzaten.

Jarraitu irakurtzen