2023-2024 ikasturtean Oiartzungo ikastetxe edo guraso elkarteek antolatutako hezkuntza arautuz kanpoko ekintzak sustatzeko dirulaguntzak

EPEA

Dirulaguntza deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hilabete bateko epean aurkeztu beharko dira eskaerak.

Jarraitu irakurtzen

2024 urtean Oiartzunen aurreikusitako kultur ekitaldiak antolatzeko dirulaguntzak

EBAZPENA

Argitara ematen da Oiartzunen aurreikusitako kultur ekitaldiak antolatzeko diru laguntzak banatzeko deialdiaren laburpena azaroaren 17ko 38/2008 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Testu osoa Oiartzungo Udalaren webgunean (www.oiartzun.eus) eta Dirulaguntzen Datutegi Nazionalean kontsulta daiteke: (http://www. pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

 

Jarraitu irakurtzen

BERDINTASUNERAKO DIRULAGUNTZAK 2023

 Feminismoa sustatzeko edo parekidetasunerako proiektuak gauzatzeko dirulaguntzen oinarri-arau espezifikoak eta 2023eko dirulaguntza deialdia

Dirulaguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8a artikuluetan zedarritutakoaren arabera, deialdiaren laburpena aurki daiteke, deialdiaren testu osoa, Oiartzungo Udalaren web orrian datu base nazionalean aurki daiteke.

 

 

Jarraitu irakurtzen

Oiartzungo lehenengo sektoreko proiektuak gauzatzeko dirulaguntzak. 2023ko deialdia

Helburua: Lehenengo sektorea sustatzea eta indartzea da dirulaguntza hauen helburu nagusia.

Proposamenak aurkezteko epea, lekua eta modua: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan  jasotako tokietan eta moduan aurkeztuko dira, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean deialdi hau argitaratu eta biharamunetik hasita 2023 abenduaren 1a bitarte.

Dirulaguntzen zenbatekoa: Dirulaguntza hauek ordaintzeko guztira, 60.000 euroko izendapena eginda dago, Oiartzungo Udalaren aurrekontuko 1 0903.480.414.00.02 2023  zenbakidun diru-atalaren kontura.

Deialdiaren araudia: Oiartzungo lehenengo sektoreko proiektuak sustatzeko dirulaguntzen deialdiko oinarriak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eskaera orri orokorra.
 • Ustiategien errolda-agiria.
 • Kontu korrontearen zenbakia eta honen titulartasunaren ziurtagiria.
 • Motako ustiapenen kasuan, titularra Gizarte Segurantzaren Nekazaritza Erregimenean alta emanda egotea edo NLU 1 edo gehiago duela adierazten duen frogagiria.
 • Gastua justifikatzen duten fakturak:
  • Inbertsioetarako eta ustiategien hobekuntzarako gastuak.
  • Lehen sektoreko erabilerarako ura ordaintzeko gastuak.
  • Hildako animalien kudeaketarako gastuak.
  • Abereen bazka eta pentsuaren gastuak.
  • Albaitaritza zerbitzuaren gastuak
  • Beste ekintzen gastuak.

Eskaerak edo horrekin batera doan dokumentazioak ez baditu identifikazio datuak biltzen, akatsen bat badu edo zerbait falta bada, eskatzaileari eskatuko zaio 38/2003 dirulaguntzak arautzen dituen Lege Orokorrak eta Udal Ordenantza Orokorrak (GAO, 2018/11/30) ezarritakoari jarraiki, hamar eguneko epean akats horiek zuzentzeko; eta adieraziko zaio ezen, hori egingo ez balu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, aipatu legearen 23. artikuluan aurreikusitako moduan.

Jarraitu irakurtzen

2023an Oiartzungo herritarrek Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) antolatutako ikastaroak egitea diruz laguntzeko deialdia

Argitara ematen da Oiartzungo udalerrian 2023an Oiartzungo herritarrek Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) antolatutako ikastaroak egitea diruz laguntzeko deialdiaren laburpena dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2008 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Testu osoa Oiartzungo Udalaren webgunean (www.oiartzun.eus) eta Dirulaguntzen Datutegi Nazionalean kontsulta daiteke: (http://www. pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

 

Jarraitu irakurtzen

2023an Oiartzungo udalerriaz gaindiko eremuetan euskara sustatzen dabiltzan erakundeak diruz laguntzeko deialdia

Argitara ematen da Oiartzungo udalerrian 2023an Oiartzungo udalerriaz gaindiko eremuetan euskara sustatzen dabiltzan erakundeak diruz laguntzeko deialdiaren laburpena dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2008 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Testu osoa Oiartzungo Udalaren webgunean (www.oiartzun.eus) eta Dirulaguntzen Datutegi Nazionalean kontsulta daiteke: (http://www. pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Jarraitu irakurtzen

2023an arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko ekimenak diruz laguntzeko deialdia

Argitara ematen da Oiartzungo udalerrian 2023an arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko ekimenak diruz laguntzeko deialdiaren laburpena dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2008 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Testu osoa Oiartzungo Udalaren webgunean (www.oiartzun.eus) eta Dirulaguntzen Datutegi Nazionalean kontsulta daiteke: (http://www. pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Jarraitu irakurtzen

Oiartzungo udalerrian 2023-2024 ikasturtean euskara ikasteko eta hobetzeko dirulaguntzen deialdia

Argitara ematen da Oiartzungo udalerrian euskara ikasteko eta hobetzeko dirulaguntzen deialdiaren laburpena dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2008 Lege Orokorrak 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoari jarraituz. Testu osoa Oiartzungo Udalaren webgunean (www.oiartzun.eus) eta Dirulaguntzen Datutegi Nazionalean kontsulta daiteke: (http://www. pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Jarraitu irakurtzen