KIROL DIRU-LAGUNTZAK

            

  1. Oiartzungo Udalak ematen dituen diru lagunzak arautzeko ordenantza OROKORRAK
  2. KIROLA OINARRI-ARAU ESPEZIFIKOAK


                                                                         

  1. Ordenanza GENERAL reguladora de las subvenciones concendidas por el ayuntamiento de Oiartzun
  2. BASES ESPECÍFICAS DE DEPORTE