BERDINTASUNERAKO DIRULAGUNTZAK 2023

 Feminismoa sustatzeko edo parekidetasunerako proiektuak gauzatzeko dirulaguntzen oinarri-arau espezifikoak eta 2023eko dirulaguntza deialdia

Dirulaguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8a artikuluetan zedarritutakoaren arabera, deialdiaren laburpena aurki daiteke, deialdiaren testu osoa, Oiartzungo Udalaren web orrian datu base nazionalean aurki daiteke.

 

 

Ebazpen honen xedea hauxe da: 2023an zehar , norgehiagoka araubide bidez, dirulaguntzak ematea, Oiartzungo Udalerrian  Feminismoa sustatzeko edo parekidetasunerako proiektuak antolatu ditzaten.