UDAL ARAU-PLANAK

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 132 artikuluan xedatutakoaren arabera, aurkeztuko diren legezko edo erregelamenduzko ekimenak biltzen dituen urteko arau-plan bat argitaratuko dute administrazio publikoek eta onartutakoan, plan arauemailea argitara emango da.

Beraz, Oiartzungo Udalak urtero onartutako Arau Planak, eranskinean ematen dira argitara.