OBRA ETA ZERBITZUEN ARDURADUNA LANPOSTUA LEHIAKETA ESPEZIFIKO SISTEMAREN BITARTEZ HORNITZEA

- Obra eta zerbitzuen arduraduna lanpostua lehiaketa espezifiko sistemaren bitartez hornitzeko deialdia eta oinarriak.

- Behin behineko onartu eta baztertuen zerrenda eta Ebaluaketa Batzordeko kideak izendatzea.

- Lehen faseari dagozkion merezimendu orokorren balorazioa argitaratu da, eta bigarren faseari dagokion azterketa praktikoaren eguna, ordua eta lekua zehaztea.

             EGUNA: 2021eko urriaren 8.

            ORDUA: 10:00etan.

            LEKUA: Udaletxean, Done Eztebe plaza, 1.

- Bigarren faseari dagozkion merezimendu espezifikoen balorazioa argitaratu da, eta Balorazio Batzordearen obra eta zerbitzuen arduraduna lanpostua behin betiko esleitzeko proposamena.

- Alkate-Lehendakariak urriaren 14ko 1356/2021 Dekretuaren bidez obra eta zerbitzuen arduraduna lanpostua behin betiko esleitu da eta ebazpena  Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da 2021ko urriaren 21ean (zki. 202).