Oiartzungo Udaleko Kontratazio mahaiaren osaketa

 Udalbatzak 2019ko uztailaren 3an egindako bilkuran, Kontratazio organoari esleipenean laguntzeko helburuarekin, Kontratazio Mahai Iraunkorra osatzeko ondorengo kideak izendatzea onartu zuen.

 

Titularra

Ordezkoa

Lehendakaria:

- Alkatea

- Lehen alkateordea

Mahaikideak:

- EAJko zinegotzia

- EAJko ordezko zinegotzia

- Udal idazkaria

- Pertsonal saileko Administrazio Orokorreko Teknikaria

- Kontuhartzailea

- Diruzaina

- Aparejadorea

- Aparejadorea

- Kontratazio saileko Administrazio Orokorreko Teknikaria

- Pertsonal saileko Administrazio Orokorreko Teknikaria

Idazkaria:

- Kontratazio saileko administraria

- Udalbatzako administraria.