Oiartzungo Udaleko Kontratazio mahaiaren osaketa

 Udalbatzak 2019ko uztailaren 3an egindako bilkuran, Kontratazio organoari esleipenean laguntzeko helburuarekin, Kontratazio Mahai Iraunkorra osatzeko kideak izendatzea onartu zuen (eranskinean GAOn argitalpena).

2022ko irailaren 28an, Udalbatzak Mahaiaren egitura aldatzea erabaki zuen, honako osaketarekin:

 

Titularra

Ordezkoa

Lehendakaria:

- Alkatea, Udal Osoko Batzarraren eskumeneko kontratazio espedienteetan.

- Lehen Alkateordea, Alkatearen eskumeneko kontratazio espedienteetan (Tokiko Gobernu Batzarrean delegatua duen kasuetan barne)

- Lehen alkateordea, Udal Osoko Batzarraren eskumeneko kontratazio espedienteetan.

- Bigarren alkateordea, Alkatearen eskumeneko kontratazio espedienteetan (Tokiko Gobernu Batzarrean delegatua duen kasuetan barne) 

Mahaikideak:

- EAJko zinegotzia

- EAJko ordezko zinegotzia

- Udal idazkaria

- Pertsonal saileko Administrazio Orokorreko Teknikaria

- Kontuhartzailea

- Diruzaina

- Aparejadorea

- Aparejadorea

- Kontratazio saileko Administrazio Orokorreko Teknikaria

- Pertsonal saileko Administrazio Orokorreko Teknikaria

Idazkaria:

- Kontratazio saileko administraria

- Udalbatzako administraria.