UKK 10-11 ikasturtea - 1. kontseilua

10-11 ikasturteko 1. kontseiluko deialdi eta aktak