ERG-1D HIRIGINTZA ANTOLAMENDU AZPIEREMUAREN, XEHETASUN AZTERKETAREN HASIERAKO ONARPENA

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea hogei eguneko epean jendaurrean jartzen dira.

Fitxategiak