Oiartzungo Altzibar auzoko ALT-6 sektorean eraikiko diren 12 etxebizitza tasatuak, garaje eta trastelekuekin, zozketaz esleitzeko oinarriak.

Oiartzungo Udalbatzak, 2024ko urtarrilaren 31ean, Altzibar auzoko ALT-6 sektorean eraikiko diren 12 etxebizitza tasatuak eta hauei lotutako garaje eta trastelekuak zozketaz esleitzeko oinarriak hasieraz onartzea erabaki zuen.

Aipatu oinarriak jendaurrean jarriko dira eta haien aurrean alegazio edo aportazioak egiteko epea emango da dagokion iragarkiaren argitalpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean egin eta biharamunetik hasita hamar egunez

Alegaziorik jasoko ez balitz oinarriok behin betikoz onartutzat joko dira, beste erabakirik hartu behar izan gabe.

Bestalde,  etxebizitza tasatu hauetan esleipendun izateko interesatuek eskaerak aurkezteko epea emango da martxoaren 1etik apirilaren 15a arte. Eskaerok udal erregistroan aurkeztu beharko dira, bertaratuta (Done Eztebe plaza 1) edo bitarteko elektronikoen bidez (www.oiartzun.eus). 

Fitxategiak