Udaletarako eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Batzar nagusietarako hauteskundeak

Hautesle-erroldaren eta hauteskunde-mahaien kokapenaren kontsulta:

 

 

 • Kontsultatzeko epea: Hauteskunde garai osoan.
 • Hautesle-erroldaren aurka erreklamatzeko epea: Apirilaren 10etik 17ra.
 • Hauteskunde-propagandaren posta-bidalketak egiteko hautagai-zerrendetako ordezkariei ematen zaizkien hauteskunde-erroldaren kopietan sartzearen aurka agertzeko epea: Apirilaren 10etik 17ra.
 • Mahaiak, hauteslekuak eta atalak banatzeko moduaren aurka erreklamazioak egiteko epea: Apirilaren 11tik 16ra.
 • Non egin daiteke kontsulta:
  • Aurrez-aurre: Idazkaritzan (NA, pasaportea edo gida-baimena erakutsi behar da).
  • On-line. Oharra: @firma plataformarekin bat datozen ziurtagiri elektronikoren bat behar da, esaterako, NA-e, Izenpe, FNMT, etab. (B@kQ ziurtagiriak ez du balio).
  • Ziurtagiri digitala ez duten hautesleek ere on-line jakin ahal izango dute zein hauteskunde-mahaian dagokien bozkatzea. Horretarako, hainbat datu eskatuko zaizkie: probintzia, udalerria eta lehen abizenaren lehen letra. Kontsultak hemen.
 • Posta bidezko botoa emateko epea: Maiatzaren 18a arte (jarraibideak hemen).

Hauteskunde-mahaiak: begiratu eranskina

Kasu: Ugaldetxoko hauteskunde-mahaiak auzoko udal lokal berrian (Rafael Pikabea etorbidea 56 - 58an)