HERNANIKO UDALA. ZIGOR ESPEDIENTEA IREKITZEAREN JAKINARAZPENA.

Arrazoia: Hiri hondakinak bildu eta tratatzeko Udal Ordenantza arautzailearen testu bategina haustea.
 

Fitxategiak