Altzibar auzoko ALT-2B eremuko Xehetasun Azterketaren hasierako onarpena

IRAGARKIA

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko urriaren 25ean egindako bilkuran, Azpeitia Isasa SL-ren izenean Josu Azpeitia Zabaleku jaunak aurkeztu eta Lucas Echeveste arkitektoak urrian idatzitako “Oiartzungo Altzibar auzoa. ALT-2B, Matxillendane, eremuari dagokion xehetasun azterketa”, dokumentuari haserako onarpena ematea erabaki zuen.

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea hogei (20) eguneko epean jendaurrean jartzen dira.

Oiartzunen, 2022ko urriaren 25ean

IDAZKARIAK, Digitalki sinatua