INGURUMEN-BAIMEN INTEGRATUA VALOGREENE PAPER BC, SL ENPRESAK SUSTATUTAKO KARE-MATERIALA EKOIZTEKO INSTALAZIOARAKO, BERGARAKO UDALERRIKO LARRAMENDI INDUSTRIALDEAN KOKATUA, H LURZATIAN

Ingurumen Jasagarritasuneko sailburuordearen 2022ko apirilaren 8ko Ebazpena jakinaraztea lortu ez denez, iragarki hau argitaratzen da, Administrazio Publikoen Administario Prozedrua ERkidearen urreran 1ko 39/2015 Legearen 44. artikuluan xedatutakoaren arabera. Eranskinean aipatutako interesdunak jakinaraen gainean egon daitezen argitaratzen da eta haientzat banakako jakinarazpenaren balioa izango du.
 

Fitxategiak