2022 urterako Udal Zerga Ordenantzaren 6 atala aldatzeari buruzko IRAGARKIA