Altzibar auzoko ALT-6 Altzibar Mendebaldea arearen Hiri Antolamenduko Plan Berezia”ri hasierako onarpena

Oiartzungo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko urtarrilaren 28an egindako bilkuran, ARBAISENEA, S.L. enpresak aurkeztu eta Blas Urbizu arkitektoak idatzitako “Altzibar auzoko ALT-6 Altzibar Mendebaldea arearen Hiri Antolamenduko Plan Berezia”ri haserako onarpena ematea erabaki zuen.

Interesatuek egokitzat jotzen dituzten alegazioak aurkez ahal ditzaten Proiektua eta bere espedientea berrogei eta bost (45) eguneko epean jendaurrean jartzen dira, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren hurrengotik kontatzen hasita.

Oiartzunen, 2020ko otsailaren 7an.