Oiartzungo Auto-Taxi Zerbitzuaren Udal Ordenantza

Udal honek, 2014ko irailaren 24an egindako osoko batzarraldian Oiartzun Auto-Taxi Zerbitzuaren Udal Ordenantza behin betikoz onartzea erabaki zuen