Olaldeko babes ofizialeko etxebizitzak. Esleipen osagarriak (martxoaren 8 arte)