Altzibarko etxebizitza tasatuak. Esleipen osagarriak (otsailaren 8 arte)