Altzibarko babes ofizialeko etxebizitzak. Esleipen osagarriak (otsailak 8 arte)