Altzibarko babes ofizialeko etxebizitzen esleipen osagarriak