Hirigintza Antolatzeko Plan Orokorra - 6. DOKUMENTUA - Iraunkortasun ekonomikoa/Sostenibilidad económica