UGA-1 UAD 2. Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala. Behin betiko onarpena.

Boletinean argitaratua: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2011ko ekainaren 13a

Fitxategiak