LIN 8 Arkotz eremuaren plan berezia. Hasierako onarpena