LIN-3-A areari dagokion Arau Subsidiarioen Aldaketarako proiektua. Hasierako onarpena.

Boletinean argitaratua: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2010eko abuztuaren 10a

Fitxategiak