LAN 1B. Plan Berezia. Behin betiko onarpena.

GAOean argitaratzeko

Boletinean argitaratua: Gipuzkoako aldizkari ofiziala 2021-03-12