Elizalde auzoko ELI-3A eta ELI-3I eremuen, Urkabe Baita, Hiri Antolaketako Plan Berezia. Behin betiko onarpena.