ELI 1A. Mendiburu kalea 14 zenbakia. Zerbitzu Anitzeko Ekipamendua Eraikitzeko Xehetasun Azterketa. Behin betiko onarpena.

Boletinean argitaratua: Gipuzkoako aldizkari ofiziala 2019-07-19