Aldi baterako egoerei buruzko udal enplegatuen datuak

Informazio hori argitaratzen da, Estatuaren 2018rako Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen berrogeita hamalaugarren xedapen gehigarrian xedatutakoa betetzeko. Xedapen horrek ezartzen du administrazio publiko bakoitzak absentismoa kontrolatzeko plan bat diseinatuko duela, eta plan hori jendaurrean zabaldu beharko dela, eta absentismoari buruzko datuak ere argitaratuko direla, jatorriaren arabera sailkatuta, sei hilean behin gutxienez.

Absentismoa kontrolatzeko plana prestatzen ari gara.

Fitxategiak