Feminismo Saileko dirulaguntza deialdia

Berdintasunerako dirulaguntzak 2022: Feminismoa sustatzeko edo parekidetasunerako proiektuak gauzatzeko dirulaguntzen oinarri-arau espezifikoak eta 2022eko dirulaguntza deialdia

 

Berdintasunerako dirulaguntzak 2022: Feminismoa sustatzeko edo parekidetasunerako proiektuak gauzatzeko dirulaguntzen oinarri-arau espezifikoak eta 2022eko dirulaguntza deialdia

 

Dirulaguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8a artikuluetan zedarritutakoaren arabera, deialdiaren laburpena aurki daiteke, deialdiaren testu osoa, Oiartzungo Udalaren web orrian datu base nazionalean aurki daiteke.

Lehenengo. Diru-laguntzaren xedea.

Ebazpen honen xedea hauxe da: 2022an zehar , norgehiagoka araubide bidez, dirulaguntzak ematea, Oiartzungo Udalerrian  Feminismoa sustatzeko edo parekidetasunerako proiektuak antolatu ditzaten.

GAO