2022an Kirol- kluben eta -elkarteen funtzionamendu gastuetarako eta beraien jarduna sustatzeko dirulaguntzak.

EPEA: Epez kanpo

EBAZPENA

Kirol kluben eta elkarteen funtzionamendurako, 2022 Dirulaguntzak. Ebazpena

HELBURUA

2022an zehar, Oiartzungo kirol- klub eta -elkarteen ohiko kirol jarduerak garatzeko, kirol modalitate bakoitzaren denboraldiak hartzen duen aldiaren arabera, norgehiagoka prozeduraren bidez, diruz laguntzea.

PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA, LEKUA ETA MODUA

Dirulaguntzak eskuratzeko eskabideak deialdia egiten duen organoari zuzenduko zaizkio, eta eskatzaileak edo hori ordezkatzen duen pertsonak sinatu beharko ditu.

Eskabideak eta inprimakiak behar bezala beteta, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik 30 eguneko naturaleko epean modu telematikoan aurkeztu behar izango dira. 

Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein bitarteko erabilita aurkeztu ahal izango dira eskaerak.

ESKAERA ELEKTRONIKOA.

Sakatu hemen.

DIRULAGUNTZEN ZENBATEKOA

Dirulaguntza hauek ordaintzeko, guztira, 54.000,00 euroko izendapena eginda dago, Oiartzungo Udalaren 2022 urteko aurrekontuko 1 1102.481.341.00.02.2022 zenbakidun partidaren  kontura.

DEIALDIAREN ARAUDIA

- Sakatu hemen.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

  •  AURKEZTEKO EPEA:  martxoak 24 (barne)
  • JUSTIFIKAZIOA EGITEKO aurkeztu beharreko eranskinak:

          JUSTIFIKATZEKO EPEA:

  • Denboraldiko antolaketa duten kirol- klub eta -elkarteak 2022eko irailaren 30a baino lehen.
  • Urteko antolaketa duten kirol- klub eta -elkarteak 2023ko urtarrilaren 31a baino lehen.

KONTAKTUA

Oiartzungo Udala
Gazteria eta Kirola Saila
Done Eztebe Plaza 1, behea
kirola@oiartzun.eus
943 49 01 42