Feminismo Saileko dirulaguntza deialdia

OIARTZUNGO UDALA

 Berdintasunerako dirulaguntzak 2021: Feminismoa sustatzeko edo parekidetasunerako proiektuak gauzatzeko dirulaguntzen oinarri-arau espezifikoak eta 2021eko dirulaguntza deialdia

Dirulaguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8a artikuluetan zedarritutakoaren arabera, deialdiaren laburpena aurki daiteke, deialdiaren testu osoa, Oiartzungo Udalaren web orrian datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak

Lehenengo. Diru-laguntzaren xedea.

Ebazpen honen xedea hauxe da: 2021ean zehar , norgehiagoka araubide bidez, dirulaguntzak ematea, Oiartzungo Udalerrian  Feminismoa sustatzeko edo parekidetasunerako proiektuak antolatu ditzaten.

GAOn argitalpena

Ebazpena 2021eko deialdia