Sindikatu-ordezkaritzako organoak

Argitaratzen da sindikatu-ordezkaritzako organoa (Pertsonal Batzordea) osatzen duten kideak eta liberatuta dauden pertsonen kopurua.