AURREKONTUA 2017 - Exekuzioa: 4. hiruhileko

Fitxategiak