AURREKONTUAK 2015 - Likidazioa

2015 urteko aurrekontuaren balantzea, partida bakoitzeko. Partida bakoitzarentzat aurreikusitakoa, erabilia eta erabilgarri geratu dena.