AURREKONTUAK 2014 - Likidazioa

2014 urteko aurrekontuaren balantzea, partida bakoitzeko. Partida bakoitzarentzat aurreikusitakoa, erabilia eta erabilgarri geratu dena.