GIZA BALIABIDEETAKO ARDURADUN LANPOSTUAREKIKO DEIALDIA

Ikus alboan:

- Oinarriak.

- Onartu eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda.

- Epaimahai kalifikatzailea izendatzea eta lehen azterketa egiteko deialdia.

- 1. frogaren erantzun orria.

- 1. frogaren behin behineko emaitzak eta hurrengorako deia.

- 1. frogaren behin betiko emaitzak. Behin behineko emaitzei egindako erreklamazioei buruzko ebazpen-akta.


 

Jarraitu irakurtzen

ADMINISTRARIRAKO LAU LANPOSTUEKIKO DEIALDIA

AZKEN ORDUKO OHAR GARRANTZITSUA

3. PROBARAKO ERAGOZPEN TXIKI BATEKIN TOPATU GARENEZ, MARTXOAREN 14 ETA 15EKO AZTERKETA GUZTIAK WEB GUNERA IGOTZEA ERABAKI DU EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEAK.

HELBURUA HONAKOA DA: ERANTZUN-ORRIEN KOPIA ZEIN ERANTZUN ZUZENEN TAULAK ESKURA EDUKITA, BAKOITZAK BERE EMAITZA KALKULATZEA, ETA ERREKLAMAZIOAK JARRI NAHI IZANEZ GERO, ONDORENGO EPEAK EZARTZEA:

 1. 14KO AZTERKETENTZAKO, MARTXOAREN 20KO EGUERDIKO 14:00AK ARTE.
 2. 15EKO AZTERKETENTZAKO, MARTXOAERN 21EKO EGUERDIKO 14:00AK ARTE.

Fitxategiak, alboan.

----------------------------------------------------------------

Ikus alboan:

1.- Oinarriak.

2.- Akats zuzenketa.

3.- Onartuen eta baztertuen behin behineko zerrenda.

4.- Epaimahairen izendapena eta lehenengo ariketarako deia.

5.- Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda.

___________________

GAITEGI OROKORREKO 14. GAIA EGUNERATZEA

3/2018 Lege Organikoak 15/1999 Lege Organikoa baliogabetu du, eta Oinarrietan aipatzen diren II. Titulua eta IV. Tituluaren I. Kapituluaren ordez, 3/2018 L.O.-ko II. Titulua (4. artikulutik 10. artikulura, hots irizpideak) eta IV. Titulua (19. artikulutik 27.era, hots tratamendu-jarduerak ) ulertu behar da.

GIZARTE-ONGIZATE ZERBITZUKO ADMINISTRARI LANPOSTUAREKIKO GAITEGI ESPEZIFIKOKO 10. GAIA EGUNERATZEA

3/2018 Lege Organikoaren eraginez, Gaitegi Espezifikoko 10. gaian, honakoa esan behar du: abenduaren 5eko, 3/2018 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa: Pertsonen Eskubideak (11.etik 18. artikulura).

LEHENENGO ARIKETARI BURUZKO XEHETASUNAK

2019ko otsailaren 28an egindako 1. frogaren (gaitegi orokorra) emaitzak eransten dira, bai eta azterketa eta erantzun zuzenen taula ere.

Dokumentuoi sarbidea izateko azterketara aurkeztutako izangaiek erabiltzaile esparruan nortasun agiriaren zenbakia eta letra maiuskulaz jarri beharko dute (tarterik gabe). Pasahitza berriz, “administrariak2018” idatzi beharko dute.

Horrez gain, hiru equneko epea ematen da erreklamazioak aurkezteko, emaitzak argitaratu eta hurrengo biharamunetik hasita. Hau da, martxoaren 6a arte (barne).

Fitxategiak ikusteko klikatu ondorengo esteketan:

Jakinarazten da, halaber, bigarrengo azterketen (teoriko espezifikoak) datak honakoak direla:

 • Martxoak 14
  • 9:00tan: Ekonomia
  • 11:30tan: Idazkaritza
 • Martxoak 15
  • 9:00tan: Kontratazioa/Langileria
  • 11:30tan: Gizarte
 --------------------------------------------------------------------

ADMINISTRARIEN LAU LANPOSTU BETETZEKO LEHIAKETA-OPOSAKETAREN LEHENENGO ARIKETAREN BEHIN BETIKO EMAITZAK ETA BIGARREN ARIKETARAKO DEIA

A) EMAITZAK:

Era egokian eta epe barruan aurkeztutako erreklamazioak ebatzi ondoren, Epaimahai Kalifikatzaileak, erreklamazio bat onestearen eraginez 32. galdera baliogabetu eta ordezko aurrenekoa, hots 41gna baloratuta gero, behin betiko emaitza onartzea erabaki du, ezen dagokion estekan ikus baitaiteke.

Behin betiko emaitzak

Egintza honen inpugnazioa egin daiteke, deialdia arautzen duten oinarrien hamabigarrenean ezarritakoaren arabera

B) HURRENGO PROBETARAKO DEIA: LANPOSTU BAKOITZAREN BIGARREN ARIKETARI DAGOKIENA (Teoriko espezifikoa):

2019/03/01eko iragarkian ezarritako egun eta orduetarako deia egiten zaie izangaiei, MADALENSORO Pilotalekura joan daitezen.

Oiartzunen, 2019ko martxoaren 08an.

-----------------------------------------------------------------------

OHARRA: GIZARTE ZERBITZUETAKO ADMINISTRARI LANPOSTUAREN BERARIAZKO GAITEGIKO 15. GAIAREKIKO

Ikasi beharreko kontzeptuak honakoak dira: "definizioa, helburuak (3. eta 4. art.-I titulua); ezaugarriak (7. art.- II titulua-I.Kapitulua) eta erabiltzaileak (8.,9.,10. eta 11. art.-II tilulua-II kapitulua)".

-------------------------------------------------------------------

IKUS ALBOAN EKONOMIA ARLOKO ETA IDAZKARITZAKO 2GN AZTERKETEI (209/03/14) DAGOZKIEN ERANTZUN ZUZENEN TAULAK

-----------------------------------------------------------------

IKUS ALBOAN, EKONOMIA ETA IDAZKARITZAKO ADMINISTRARI LANPOSTUEI DAGOKIEN BIGARREN ARIKETAKO EMAITZAK.

Oharra: Kontratazio-Langileriko erantzun onen taulan akats egon da: 5gn galderan erantzun ona "D" da eta ez "B". Hori kontuan izan da azterketak zuzentzerakoan.

----------------------------------------------------------------

IKUS ALBOAN, LANGILERIA/KONTRATAZIO ETA GIZARTEKO ADMINISTRARI LANPOSTUEI DAGOKIEN BIGARREN ARIKETAKO EMAITZAK.

Jarraitu irakurtzen