KIROL DIRU-LAGUNTZAK

 

 1. Oiartzungo Udalak ematen dituen diru lagunzak arautzeko ordenantza
 2. KIROLA OINARRI-ARAU ESPEZIFIKOAK
  • FUNTZIONAMENDU GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZA:Oiartzungo Kirol-klub eta elkarteen ohiko norgehiagora bideratutako kirol jarduera gartzeko diru-laguntzak arautzen duten oinarri-arau espezifikoak
  • KIROL EKITALDIAK ANTOLATZEKO DIRU-LAGUNTZA: Oiartzungo Kirol-klub eta elkarteei kirol ekitaldiak antolatzeko diru-laguntzak emateko oinarri-arau espezifikoak

 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 • BEHIN EKARRI BEHARREKOAK (Aldatzen ez den bitartean)
  • ?Erakunde eskatzailearen pertsona arduradunaren edo ordezkariaren NANaren fotokopia
  • Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia
  • Entitatearen estatutuak
  • Eusko Jaurlaritzaren kirol klub, Elkarte eta Entitateen Erregistron izena emanda egotearen egiaztagiriaren kopia
  • Kontu korrontearen titulartasunaren ziurtagiria

 

 • DENBORALDI BAKOITZEN AURKEZTU BEHARREKOA
  • Eskabide orri ofiziala
  • Araudi honek arautzen duen kirol jarduerari dagokion denboraldiko programa txosten originala, erakundearen organo eskudunak onartuta
  • Progamaren gastuen (kontzeptua eta zenbatekoa) eta sarreren (jatorria eta zenbatekoa) aurrekontua
  • Beste sail, erakunde, organismo eta abarrei egindako diru-laguntzen eskaerak edo, hala badagokio, eskainita daudenak biilduko dituen zinpeko aitorpena.
  • Zerga obligazioetan eta Gizarte Segurantzan egunean egotearen ziurtagiriak.
  • Gipuzkoako lurraldeko Eskola Kirola araudia betetzen duen zinpeko aitorpena
  • Horiez gain, kirol taldearen ohiko jarduerarako eskatzen bada laguntza kirol eranskina behar bezala beteta:
   • Datu orokorrak; klubaren aurkezpena eta helburuak, zuzendaritza taldea, bazkide kopurua eta kuota, kirol atalen kopurua
   • Kirol modalitate bakoitzeko talde kopurua uneko denboraldian; hala nola kirolari federatuen zerrenda zenbakitua, non adieraziko den hauen kategoria, adina, sexua, bizilekua...dagokion federazioak edo Foru Aldundiak emanda, kasuak kasu; bertan azaldu beharko da non erroldatuak dauden