KIROL DIRU-LAGUNTZAK

                                                                          

  1. Oiartzungo Udalak ematen dituen diru lagunzak arautzeko ordenantza OROKORRAK
     
  2. KIROLA OINARRI-ARAU ESPEZIFIKOAK
     


                                                                         

  1. Ordenanza GENERAL reguladora de las subvenciones concendidas por el ayuntamiento de Oiartzun
     
  2. BASES ESPECÍFICAS DE DEPORTE