Hirigintza Antolatzeko Plan Orokorra - 7. DOKUMENTUA - Estandarren justifikazio/Justificación de estándares

Hirigintza-eraikigarritasunaren estandar maximoak eta minimoak betetzen direla egiaztatzen duen agiria

 Justificación del cumplimiento de los estándares de la edificabilidad urbanística