Hirigintza Antolatzeko Plan Orokorra - 6. DOKUMENTUA - Iraunkortasun ekonomikoa/Sostenibilidad económica

Iraunkortasun ekonomikoari buruzko memoria

Memoria de sostenibilidad económica