Hirigintza Antolatzeko Plan Orokorra - 5. DOKUMENTUA - Ekonomia eta finantza bideragarritasuna

Hirigintzako jarduketaren ekonomia eta finantzako  bideragarritasun azterlana

Estudio de viabilidad económico-financiera de la actuación urbanística